Chemtrails

Chemtrails

Občas se na internetu setkávám s touto konspirační teorií, která předpokládá "práškování lidí" chemikálií, která záměrně působí onemocnění a nenápadnou smrt. 

Na Wikipedii je tento fenomen popsán v celku vědecky s mnoha různými odkazy  nejen na vědecký výzkum.  https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail ) 

Na stránkách Rexteru ( https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/chemtrailsova-letadla-dukazy-a-jak-se-branit_246.html ) je popsána celá konspirační teorie i s tím, kdo a kdy ji vymyslel. Zajímavost této stránky je i fotka nebes nad Londýnem z Druhé světlové války, kde jsou vidět stopy leteckých kondenzačních par. 

Pětiminutové video na TV Seznam ( https://www.televizeseznam.cz/video/teorie-spiknuti/chemtrails-letadla-smrti-270947 ) jednoduše shrnuje logiku Chemtrails a ukazuje na logické díry v této konspirační teorii. 


Ano, letecký provoz je neekologický a ve spalinách jsou chemické látky, které poškozují zdraví, stejně tak jako je tomu u každého spalovacího motoru. Detaily spalování leteckého motoru najdete v dokumentu Univerzity Pardubice publikované prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc. i s jejich vlivem na životní prostředí. 

Zeptejte se sami sebe, zda této teorii věříte. Zda věříte tomu, že by chemičtí inženýři nechávali úmyslně viditelnou stopu své chemické hrozby? Zda ti, kteří se vědomě podílejí na "práškování lidí", práškovali i samy sebe, své rodiny, příbuzné, známé a zda by se spoléhali na nějaké očkování protilátkami? Okolo roku 1980 jsem při pohledu na oblohu jako kluk viděl přesně takové stopy letu. Opravdu se už tehdy komunisté stali součástí celosvětového spiknutí a práškovali sami sebe?

Opravdu jsou ekologické větrné elektrárny součástí celosvětového spiknutí? Nebo jde o "atmosférický jev"?


A tak by se dalo říci, že nejvíce na Chemtrails jsou nemocní a umírají lidé, kteří tomu chtějí věřit.