Kunětické svítání 2014

Svítání na Kunětické hoře za zvuku bubnů.