Medicína ohně

Živel ohně umí být kromě jiného i léčivý. 

Je důležité k němu přistupovat s úctou a pokorou.  

Meditaci s ohněm můžete prožívat tiše, při každém "zírání" do jeho plamenů. 

Při osobním obřadu Vám mohu zprostředkovat další zážitek s ohněm, který léčí tělo i duši.