veterán

V letech 1992 - 2019 jsem byl příslušníkem Policie ČR. Většinu tohoto času jsem byl zařazen na Dopravní službě. Od roku 2003 jsem se specializoval na šetření dopravních nehod. 

Prošel jsem psychologickými kurzy Transakční analýzy a Kolegiální podpory. Dále jsem prošel mnoha kurzy pro zdokonalování řízení motorových vozidel.  

V roce 2018 udělena stříbrná medaile za věrnost a v roce 2019 udělena Plaketa služby dopravní policie.