vzpomínky veterána

1992 - 2019

 Vzpomínky, které jsem osobně zažil a které jsou tu zveřejněné, jsou obrazem mého života v té době. Zveřejněné informace jsou dávno právně promlčené a proto o nich píši.